BCB-meeting bij China Garden

Vrijdag 10 maart zijn onze leden vanaf 17.30 uur welkom in het all-in restaurant China Garden in Buitenpost. Geef duidelijk aan met hoeveel personen je komt. De kosten voor een tweede persoon van een bedrijf dat lid is (of een introducé) bedragen € 35.